Studiranje

Redoviti studij

Redoviti studij na Veleučilištu Velika Gorica podrazumijeva upisivanje pune satnice, odnosno 30 ECTS bodova po semestru studija.

Redoviti studenti na Veleučilištu Velika Gorica imaju sva prava redovitih studenta propisana Pravilnikom o studiju  te Ugovorom o studiranju koji student pri upisu sklapa s Veleučilištem.

Redoviti studenti imaju određena prava i povlastice npr. subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu, zdravstveno osiguranje, oslobođenje od participacije po uvjetima koje propisuje HZZO, mogućnost rada preko Student-servisa, pravo na dječji doplatak itd.

Uvjeti i okolnosti pod kojima student može izgubiti prava redovitog studenta nalaze se u gore navedenim pravilnicima i ugovoru o studiranju.

Za redovite studente nastava se u pravilu izvodi radnim danom. Nastava se može održavati i vikendom zbog nemogućnosti nastavnika koji su vanjski suradnici.

Sistematski zdravstveni pregled

Redoviti studenti Veleučilišta Velika Gorica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i obvezni su obaviti sistematski zdravstveni pregled tijekom prvog semestra. Obavljen pregled uvjet je za upis u 2. semestar.

Pregled se ne naplaćuje, a obavlja se u Domu zdravlja Velika Gorica, Matice hrvatske bb, u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu. Pregled obavlja liječnica Andrea Lulić, dr. med., specijalistica školske i sveučilišne medicine.

O vremenu u kojemu trebaju obaviti sistematski pregled i dokumentima koje moraju ponijeti sa sobom studenti će biti obaviješteni putem internetske stranice Veleučilišta, Pretinca i oglasne ploče.

 


 

Izvanredni studij

Izvanredni studij na Veleučilištu Velika Gorica podrazumijeva upisivanje 30 ECTS bodova po semestru studija.

Status izvanrednog studenta te njegova prava i obveze regulirani su Statutom Veleučilišta Velika Gorica, Pravilnikom o studiju te Ugovorom o studiranju koji student sklapa s Veleučilištem.

Postupak upisa i dobivanje studentskih isprava i dokumenata ne razlikuje se od postupka kod redovitih studenata. Također trajanje semestra, polaganje ispita, upis više godine studija isti su kao i za redovite studente. No izvanredni studenti nemaju studentska prava kao što su subvencionirana prehrana, smještaj u domu itd.

Izvanredni studij Veleučilišta Velika Gorica prilagođen je zaposlenima uz maksimalnu fleksibilnost u planiranju izvođenja predavanja, vježbi, ispitnih rokova te konzultacija vezanih na studiranje na Veleučilištu.

Nastava za izvanredne studente održava se radnim danom iza 16:00 sati te vikendom.

Tijekom semestra izvanredni student u pravilu može izostati najviše 70% fonda sati za taj predmet, osim ako nastavnim planom i programom predmeta nije drukčije određeno.

Skip to content